Coronavirus: richtlijnen vanuit kinderreumatologie

Naar aanleiding van vragen over het coronavirus COVID-19 delen we graag de volgende richtlijnen die werden opgesteld door de kinderreumatologen uit de centra in Gent, Leuven, Antwerpen  en Brussel: 

Kinderen met een reumatische aandoening zijn NIET extra vatbaar voor het oplopen van het virus. 

Kinderen die medicijnen gebruiken om het immuunsysteem te onderdrukken (zoals ledertrexate, TNF alpha inhibitoren of andere biologische medicaties) hebben wel een grotere kans om ziek te worden eens ze besmet zijn

  • Bij patienten zonder symptomen van virale infectie wordt er niet aanbevolen de medicatie preventief te onderbreken.
  • Bij patiënten met symptomen van virale infectie wordt wel aanbevolen om de medicaties tijdelijk te onderbrekenbij voorkeur na overleg met de kinderreumatoloog.

Uiteraard is het advies extra aandacht te besteden aan hygiene. Zorg dat mensen in je directe omgeving dat ook doen en probeer zieke mensen, risicogebieden en drukke bijeenkomsten te mijden. 

Hieronder nog een uitgebreide uitleg over preventiemaatregelen zoals handhygiëne

 

Er wordt in de media veel gesproken over het Coronavirus type COVID-19.  Dit virus veroorzaakt een klinisch beeld vergelijkbaar met seizoensgriep (koorts, hoest, longontsteking) en is vooral gevaarlijk voor oudere en algemeen verzwakte personen.

Er zijn weinig specifieke gegevens over dit virus bij kinderen, nog minder bij kinderen met een chronische ziekte. Op dit moment is er geen reden tot paniek. Wij raden aan om de algemene richtlijnen van de overheid en van de Wereldgezondheidsorganisatie op te volgen.

Je kan deze volgende algemene voorzorgsmaatregelen nemen (die in normale omstandigheden ook worden aangeraden):

-          Nies- en hoesthygiëne: wanneer je moet hoesten of niezen, doe dit dan niet in je handen maar in de elleboogplooi (zie video). Neem een papieren zakdoekje en bedek neus en mond. Gooi daarna je papieren zakdoek weg. Gebruik zakdoekjes niet opnieuw en gebruik geen stoffen zakdoeken. Was je handen nadat je geniest of gehoest hebt.
https://www.youtube.com/watch?v=J2jbEetZ8G4

-          Was je handen regelmatig met water en zeep (minstens 20 seconden), zeker voor de maaltijd, na toiletbezoek of wanneer je handen zichtbaar bevuild zijn. Thuis handen ontsmetten met handalcohol is niet nodig maar mag wel.

-          Probeer handen geven te vermijden, om ziektekiemen niet te verspreiden of zelf te krijgen. Was of ontsmet de handen wanneer je dit wel doet.

-          Blijf thuis als je ziek bent en vermijd contact met zieken.

-          Het gebruik van maskers om je te beschermen tegen een besmetting met Coronavirus is niet nuttig! Maskers zijn enkel aangewezen voor mensen die zelf besmettelijk zijn (Corona of een andere ziektekiem) of indien je instaat voor de zorg van mensen met besmettelijke ziekten (thuis of in het ziekenhuis). We kunnen vanuit het ziekenhuis dus ook geen maskers aan patiënten bezorgen.

-          Vermijd afgesloten ruimtes waar veel mensen samen zijn. Houd in de mate van het mogelijke een afstand van 1 à 1.5 meter tussen u en mensen die hoesten/niezen.

-          Voor reisadviezen kunnen jullie (naast gezond verstand) ook de website van de FOD buitenlandse zaken raadplegen. (https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland)

-          Indien je ziek bent, contacteer je eerst telefonisch je huisarts. Kom niet rechtstreeks naar het ziekenhuis. Het is ook niet nodig om sneller de huisarts te raadplegen dan u gewoonlijk zou doen.

Binnen het kinderziekenhuis volgen we de situatie mee op. Ook zal de FOD volksgezondheid berichten rondsturen mocht de situatie veranderen.

 

 

Bronnen:

FOD Buitenlandse zaken: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland

World Health Organisation: https://www.who.int/

European Center for Disease Control: https://www.ecdc.europa.eu/en